Acordes

DO C C1234REm Dm Dm1234SOL7 G7 G1234

Para el momento de

Cordero

DO Cordero de Dios REm Cordero de Dios SOL7 DO que quitas el pecado del mundo, REm ten piedad, ten piedad, SOL7 DO ten piedad de nosotros.